ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562134,096-----------134,096
256149,28241,53658,75365,93442,17854,20450,45052,11039,96050,52681,421114,119700,473
2560-----7268465399135676,88617,55228,029
ยอดยกมาตั้งแต่ 27 พ.ย. 2560 ถึง 31 พ.ค. 2560   -862,598
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี