ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่อบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ส่วนการศึกษาฯ
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการดำเนินงาน ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน ปี 2553
      แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
      แผนพัฒนาสามปี 2554 - 2556
      แผนพัฒนาสามปี 2553
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
      พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      ประมวลจริยธรรม
      ประมวลจริยธรรม
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด(พ.ศ.2554) ] 
       ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด(พ.ศ.2554)บัญชีเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด พ.ศ.2554.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 06-ตค.-11at 10:14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านท่าพร้าว ตำบลมะขามสูง   [ 29/4/2558 10:45:27 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมซ่าน ตำบลมะขามสูง   [ 29/4/2558 10:44:16 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระภาษีในวันเสาร์เต็มวันประจำปี ๒๕๕๗   [ 27/1/2555 16:15:34 ]
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗   [ 27/1/2555 16:03:03 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   [ 30/11/2554 15:44:00 ]
ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด(พ.ศ.2554)   [ 6/10/2554 10:14:49 ]
แผนอัตรกำลังพนักงานส่วนตำบล   [ 12/7/2553 10:23:40 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-299037  Email : info@makhamsoong.go.th

Copyright 2014.makhamsoong.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.