ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่อบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนการศึกษาฯ
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการดำเนินงาน ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน ปี 2553
      แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
      แผนพัฒนาสามปี 2554 - 2556
      แผนพัฒนาสามปี 2553
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
      พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      ประมวลจริยธรรม
      ประมวลจริยธรรม
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด(พ.ศ.2554) ] 
       ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด(พ.ศ.2554)บัญชีเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด พ.ศ.2554.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 06-ตค.-11at 10:14
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2558   [ 18/5/2559 11:31:41 ]
ประกาศกำหนดการออกประชุมประชาคม   [ 3/2/2559 10:34:04 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมซ่าน ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก   [ 1/2/2559 10:31:27 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 58   [ 6/1/2559 9:31:55 ]
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558   [ 6/1/2559 9:30:42 ]
ประกาศรายงานการติดตามแผน 58   [ 6/1/2559 9:30:21 ]
ประกาศแผนดำเนินการ 59   [ 6/1/2559 9:29:45 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-299037  Email : info@makhamsoong.go.th

Copyright 2014.makhamsoong.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.