ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่อบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
       การดำเนินงานของอบต.
      แผนการดำเนินงาน ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน ปี 2553
      แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
      แผนพัฒนาสามปี 2554 - 2556
      แผนพัฒนาสามปี 2553
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
       กฏและระเบียบต่างๆ
      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
      พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       ประมวลจริยธรรม
      ประมวลจริยธรรม
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด(พ.ศ.2554) ] 
       ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด(พ.ศ.2554)บัญชีเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด พ.ศ.2554.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 06-ตค.-11at 10:14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมซ่าน ตำบลมะขามสูง   [ 13/3/2558 13:25:26 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านละมุ ตำบลมะขามสูง   [ 13/3/2558 13:23:37 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านแควน้อย ตำบลมะขามสูง   [ 13/3/2558 13:22:04 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านท่าพร้าว ตำบลมะขามสูง   [ 13/3/2558 13:19:58 ]
ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านทองหลาง ตำบลมะขามสูง   [ 13/3/2558 13:17:27 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชผลทางเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านวังแร่ ตำบลมะขามสูง   [ 13/3/2558 13:15:38 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระภาษีในวันเสาร์เต็มวันประจำปี ๒๕๕๖   [ 27/1/2555 16:15:34 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-299037  Email : info@makhamsoong.go.th

Copyright 2014.makhamsoong.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.