องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก