หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
   
 
 
 
 


 
นายนิโรจน์ แจ้งแก้ว
นายก อบต.มะขามสูง
 


 
นายกฤษฎา แม่งมา
รองนายก อบต.มะขามสูง


 
นายประไพ คล้ายสุวรรณ
รองนายก อบต.มะขามสูง
 


 
นายสงคราม กิจสวน
เลขานุการนายก อบต.มะขามสูง