องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Sfaff
การบริหารบุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
 


 


 


 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 พ.ย. 2560
 
  เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539
 
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 76/2 หมู่ที่ 3 ถนนพิษณุโลก - แควน้อย ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 36.33 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,570 ไร่
 
 
 
 
   
   
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ และ ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ปากโทก และ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำแควน้อย
 
 
 
 
 
   
   
 
สภาพภูมิประเทศ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยและที่ดอน มีโอกาสน้ำท่วมในฤดูฝน พื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตศูนย์สูบน้ำด้วย - พลังไฟฟ้า พื้นที่บางส่วนคลองสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไม่มี ใช้น้ำจากน้ำฝนธรรมชาติ และแหล่งน้ำอื่น เช่น บึง และ ลำคลอง
 
   
   
   
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - เมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน - มกราคม
 
   
   
   
ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ดังนี้

ทำนาปลูกข้าว ร้อยละ 95.85 ของพื้นที่การเกษตร ทำการปลูกข้าว ดังนี้
  - พันธุ์สุพรรณบุรี 1 ร้อยละ 30
  - พันธุ์พิษณุโลก 2 ร้อยละ 40
  - พันธุ์ชัยนาท 1 ร้อยละ 10
    - พันธุ์เหลืองประทิวและข้าวพื้นเมืองขึ้นน้ำ ร้อยละ 10
    - พันธุ์อื่นๆ ร้อยละ 10
 
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 30 กิโลกรัมต่อไร่ ศัตรูข้าวที่สำคัญคือ หอยเชอรี่
 
การปลูกพืชไร่ ชนิดที่ปลูก ได้แก่ ถั่วลิสง โดยจะทำการปลูกหลังจากฤดูการทำนาปี คือ ช่วงปลายฤดูฝน กลางเดือนพฤศจิกายน
 
การปลูกไม้ผล ปลูกบริเวณที่ว่างในเขตของที่อยู่อาศัย การปลูกลักษณะเป็นสวน มีจำนวนน้อย
 
การประมง มีการเลี้ยงปลา ทั้งปลากินพืช และปลากินเนื้อ เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ฯลฯ
 
 
 
   
   
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,609 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,680 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78

หญิง จำนวน 2,929 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,305 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 154.39 คน/ตารางกิโลเมตร
 
   
   
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทองหลาง 276 304 580 237  
2   บ้านทองหลาง 195 235 430 164
  3   บ้านวังแร่ 272 319 591 245  
4   บ้านมะขามสูง 235 245 480 310
  5   บ้านมะขามสูง 202 241 443 187  
6   บ้านท่าพร้าว 266 266 532 208
  7   บ้านหัววังกร่าง 332 369 701 262  
8   บ้านแหลมซ่าน 379 384 763 286
  9   บ้านละมุ 291 302 593 181  
10   บ้านแควน้อย 232 264 496 225
    รวม 2,680 2,929 5,609 2,305
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10