ที่อยู่ : เลขที่ 76/2 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-052-704
โทรสาร : -
Website : www.makhamsoong.go.th
Email : makhamsoong61@gmail.com
makhamsoong61@makhamsoong.go.th
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact