หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ชุดอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ิ 8 [ 29 มิ.ย. 2565 ]ชุดอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ิ 10 [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ /๘๐G/๕๐๐ DOUBLE A จำนวน ๖๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม ของกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม ของสำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อใบตัดหญ้า ๑๖ นิ้ว หนา ๑.๖ มิล ตราเพชร จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30