หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายริมน้ำ หมู่ ๑ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากเขตรถไฟ ถึงบ้านนายสุธน ทับทองหลาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ตั้งแต่พื้นที่ของนายถนอม อัตตโน ถึงพื้นที่ของนายลับ อิ่มอ่อง (นางรำพรรรณ์ ภิระบรรณ์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อSSD M.๒ WD ๒๕๐Gb SSD M.๒ ฺBlue จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]เหมาล้างระบบกรองประปาขนาดใหญ่ และระบบตกตะกอนประปาหมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ งาน [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูงประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูงประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15