หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายจำลอง อั้นทรัพย์ ถึงแยกบ้านนางสะอิ้ง แก้วโนนตุ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อการจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูงปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะขามสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม Double A จำนวน ๔๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อสารส้ม ชนิดใส เบอร์ ๑ (๓๐ กก./ถุง) มอก. จำนวน ๒,๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม Double A จำนวน ๒๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5