หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6336 ลว. 10 ก.ย.64 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 60 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6338 ลว. 10 ก.ย.64 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 86 
ขอเชิญประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ พล 0023.1/ว518 ลว 9 ก.ย. 64 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 152 
ขอเชิญประชุมซักซ้อมงบประมาณฯ ที่ พล 0023.1/ว.516 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564  [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 203 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มิ.ย. 64 ที่ พล 0023.5/ว 511 ลว. 7 ก.ย. 64 [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 232 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6288 ลว. 8 ก.ย.64 [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 177 
 
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 1,870
     
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10