หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
   
 
 
 
 
 
นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น. โดย คุณ ขนิษฐา เตจะนะตา

ผู้เข้าชม 31 ท่าน