กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2   10 เม.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562   22 ก.พ. 2562 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562   22 ก.พ. 2562 57
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน อ   12 ก.พ. 2562 92
ประกาศสอบราคา   ประกาศผู้ชนะการซื้อการจ้าง ประจำเดือนมกราคม 62   12 ก.พ. 2562 94
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน อ   11 ก.พ. 2562 98
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องห้องเรียน ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง   5 ก.พ. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   22 ม.ค. 2562 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานปี 2562 ไตรมาสที่ี1   10 ม.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   8 ม.ค. 2562 114
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9