กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
   
 
 
 
 
 


   
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 [ 29 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 104  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 [ 29 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 379  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 97  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 29 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 105  
 
การโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 [ 23 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 103  
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 107  
 
  (1)