กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
   
 
 
 
 
   
   
การคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ความสะดวกรวดเร็วของการคมนาคมขนส่ง จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการผลิตและจำหน่าย โดยแบ่งเป็น

ถนนคอนกรีต จำนวน 70 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 14 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 40 สาย
   
   
แม่น้ำแควน้อย
ลำห้วย/คลอง จำนวน 7 สาย

คลองห้วยคด หมู่ที่ 1
คลองยาง หมู่ที่ 7

คลองตาฟื้น หมู่ที่ 5
คลองศรีวิชัย หมู่ที่ 7,8

คลองหางกา หมู่ที่ 8
คลองหนองโรง หมู่ที่ 9

คลองสระโคล่ หมู่ที่ 8      
บึง, หนองและอื่นๆ จำนวน 8 แห่ง

บึงฟ้าลั่น หมู่ที่ 6
บึงฟ้าลั่นน้อย หมู่ที่ 6

บึงละมุ หมู่ที่ 9
บึงชะลวด หมู่ที่ 9

บึงตาโปน หมู่ที่ 4, 9
บึงตามา หมู่ที่ 3 ,4

บึงคล้า หมู่ที่ 4
บึงบัว หมู่ที่ 5