หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
   
 
 
 
 


 
นายศิริเดช ประถมรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
 
 


 
นางนันทนา จันทร์วิรัช
หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.


นางสาวขนิษฐา เตจะนะตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวมนัสนันท์ อ้นทรัพย์


นางณัฐติยา เกตุนิล
เจ้าพนักงานธุรการ


สิบเอกดำรงค์ศักดิ์ แจ้งแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมนึก เป้าเสงี่ยม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ลูกจ้างประจำ)


นางสาวเรณู อ้นทรัพย์
คนครัว