กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
   
 
 
 
 


 
นายศิริเดช ประถมรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
 
 


 
นางสาวกัลยาภัสร์ รอดโม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสัตนันท์ มั่นอ่ำ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพัฒน์นรี เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน