กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
   
 
 
 
 
   
   
 
การให้บริการไฟฟ้าในเขต ตำบลมะขามสูง ดำเนินการโดยไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 97.91 ของทั้งหมด และองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง จัดให้มีการบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซึ่งจัดให้บริการบริเวณเส้นทางที่สำคัญๆ
 
   
   

โทรศัพท์ มีโทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีการติดตั้งบริการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ ในหลายจุดของตำบล

การไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ มีโทรเลข (ไปรษณีย์ตำบล) มีที่ทำการตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามสูง และหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จำนวน 10 แห่ง
 
   
   
ปัจจุบันในเขตตำบลมะขามสูง มีการบริการน้ำประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคและประปาของหมู่บ้านต่างๆ
   
   

ร้านขายอาหาร จำนวน 14 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 43 แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 แห่ง

ร้านเกมส์,คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 แห่ง

เครื่องจักสาน จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าสถานบันเทิง จำนวน 2 แห่ง

ร้านรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง

ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 5 แห่ง

ร้านขายต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายน้ำดื่ม,น้ำแข็ง จำนวน 2 แห่ง

ร้านเสริมสวย/ตัดผม จำนวน 10 แห่ง

ร้านขายยา จำนวน 1 แห่ง

ร้านเย็บผ้า/ซักรีด จำนวน 2 แห่ง

ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยางรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง